leerlingenquête

Hieronder volgt een aantal vragen over het Flip de Klas experiment.
Lees elke vraag en vul het antwoord in dat het beste bij je past.
Er zijn geen juiste of onjuiste antwoorden.

1. Hoe is je algemene houding t.a.v. Flip de Klas in vergelijking met traditionele lessen?
 erg negatief beetje negatief neutraal beetje positief erg positief
 
2. Waar heb je de meeste filmpjes bekeken?
 schoolcomputer thuiscomputer mobiele device (telefoon/tablet)
 
3. Hoe actief heb je de filmpjes bekeken?
passief = alleen luisteren, bekijken
actief = stopzetten, terugspoelen, aantekeningen maken, meedenken

 altijd passief meestal passief neutraal meestal actief altijd actief
 
4. Hoeveel filmpjes heb je bekeken?
 helemaal geen bijna geen sommige bijna allemaal allemaal
 
5. Heb je filmpjes vaker dan één keer bekeken?
 nooit zelden af en toe vaak altijd
 
6. Hoe leerzaam was de uitleg in de filmpjes voor jou?
 helemaal niet leerzaam niet echt leerzaam neutraal best leerzaam erg leerzaam
 
7. Hoe aantrekkelijk was het voor jou om de filmpjes te bekijken?
 heel saai beetje saai neutraal best leuk heel leuk
 
8. Hoe relevant is het dat de filmpjes zijn gemaakt door je eigen docent (en niet door iemand anders)?
 helemaal niet relevant niet zo relevant neutraal relevant heel relevant
 
9. Hoe belangrijk is het voor jou om meer hulp te krijgen bij het maken van je opgaven?
 helemaal niet belangrijk niet echt belangrijk neutraal best belangrijk heel belangrijk
 
10. Hoe leerzaam was het voor jou om zelf een opgave op video uit te werken?
 helemaal niet leerzaam niet echt leerzaam neutraal best leerzaam heel leerzaam
 
11. Hoe leuk was het voor jou om zelf een opgave op video uit te werken?
 helemaal niet leuk niet echt leuk neutraal best leuk heel leuk
 

Geef aan in hoeverre je het met onderstaande uitspraken eens bent:

12. Tijdens het Flip de Klas experiment ben ik
a. Meer in de les gaan doen voor wiskunde
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
b. Meer buiten de les gaan doen voor wiskunde
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
c. Meer gaan samenwerken in de les
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
d. Meer gaan communiceren met de docent
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
e. Meer gaan communiceren met klasgenoten
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
f. Meer gemotiveerd geraakt voor wiskunde
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
g. Meer uitgedaagd voor wiskunde
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
h. Beter mijn eigen studietempo gaan bepalen
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
i. Beter gaan scoren op de toets
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
j. Minder gespannen geraakt voor wiskunde
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
 

13.Tijdens het Flip de Klas experiment heb ik
a. Meer en beter theorie uitgelegd gekregen dan 'normaal'
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
b. Meer hulp ervaren bij het maken van mijn opgaven
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
c. Meer persoonlijke feedback gekregen van de docent
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
d. Meer computervaardigheden ontwikkeld
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
e. Meer plezier in wiskunde ervaren
helemaal oneens  1 2 3 4 5 helemaal eens
 

Wat zijn volgens jou de sterkste punten van Flip de Klas?

Wat zijn volgens jou de zwakste punten van Flip de Klas?

Ruimte voor opmerkingen/aanvullingen/suggesties ter verbetering:

Heel erg bedankt voor je medewerking en het invullen van deze enquête !
Druk je nog even op de knop verzenden?